Om Tellefsen AS

om

Tellefsen AS har sin opprinnelse fra 1970 gjennom Helge Tellefsen Graving og Transport.
Firmaet hadde en selskapsomdannelse i 2008 og drives nå av Vidar Tellefsen.
Tellefsen AS har 8 fast ansatte og to deltidsansatte i tillegg til noe innleid arbeidskraft.
Firmaet har stor ordretilgang og har en forventet omsetning på ca. 11 millioner.
Tellefsen AS ser lyst på fremtiden da det vil bli mye aktivitet i Bamble og Grenland i årene fremover.