Tellefsen AS

Tjenester

Tellefsen AS leverer et svært spektrum av tjenester, noen av dem innefatter. Graving, sprengning, transport, natursteinmur, riving, VA anlegg, opparbeidelse av boligfelt, tomter, næringsarealer, næringstomter, salg av boligtomter, salg av næringstomter, salg av maskiner og utstyr.

Tellefsen AS

Tellefsen AS er et entreprenørfirma som holder til i Bamble. Vi har i dag 35 ansatte og har over 40-års erfaring i bransjen. Vi tar små og store oppdrag, og har en tett oppfølging på alle våre prosjekter for å sikre kvaliteten på arbeidet vi leverer

Feset Boligfelt

Vi har fortsatt noen ledige tomter igjen på Feset Boligfelt. Feset Boligfelt kan friste med tomter som ligger meget barnevennlig til nær skole og barnehage, gode friluftsområder, og båtplasser i Brevikstrand.

Feset Boligfelt

Kontakt:

Telefon: +47 915 67 432          E-post: vidar@tellefsenas.no