Meikjær Næringstomt skal selges. Ny butikk kan etableres i Vest-Bamble ved Feset